K CONNECT LG Update

เตรียมพบกับ NEW FUNCTION

 

เพิ่มความสะดวก ตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยตนเอง

 

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

 

*กรณีลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ท่านสามารถดำเนินการ ตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตนเอง (กด Forgot Password)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจบริการหนังสือค้ำประกันบนอินเตอร์เน็ต (K CONNECT LG)

ติดต่อ K-BIZ Contact Center 02 888 8822 ต่อ 823 หรือ ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า

 

========================================================================================================================